HAVELSKÉ POSVÍCENÍ MČ Praha 16

REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ - HAVELSKÉ POSVÍCENÍ 2024

Uvádějte údaje shodné s živnostenským oprávněním.

Zeleně podbarvená pole jsou povinná!

Přesný název firmy/organizace/fyzické osoby, aj.:
Datum
Kontaktní osoba:
Mobilní číslo:
+420
Kontaktní e-mail:
Seznam nabízeného sortimentu (jmenovitě). Neuvedené nebudou tolerovány.:
Jste přímý výrobce nabízeného sortimentu:
Dětská dílna:
Požadujete zapůjčení stánku od MČ:
Typ stánku:
m m

 
 
Kontrolní kód

Zkontrolujte si prosím vložené údaje. Po zadání kontrolního kódu už nebude možné údaje měnit!! Následně vložte povinné přílohy, max. velikost 4 MB a poté můžete registraci odeslat.

PŘÍLOHY JE MOŽNÉ VLOŽIT AŽ PO ODESLÁNÍ KONTROLNÍHO KÓDU!

Připojte foto vlastního stánku včetně nabízeného sortimentu (celkový pohled):
Povolené formáty souborů: .jpeg, .jpg, .gif, .png. Maximální velikost: 4MB!
Připojte foto vlastního stánku včetně nabízeného sortimentu (celkový pohled):
Povolené formáty souborů: .jpeg, .jpg, .gif, .png. Maximální velikost: 4MB!
Připojte detailní foto nabízeného sortimentu (pouze produkty):
Povolené formáty souborů: .jpeg, .jpg, .gif, .png. Maximální velikost: 4MB!
Připojte detailní foto nabízeného sortimentu (pouze produkty):
Povolené formáty souborů: .jpeg, .jpg, .gif, .png. Maximální velikost: 4MB!
Připojte detailní foto nabízeného sortimentu (pouze produkty):
Povolené formáty souborů: .jpeg, .jpg, .gif, .png. Maximální velikost: 4MB!
Připojte detailní foto nabízeného sortimentu (pouze produkty):
Povolené formáty souborů: .jpeg, .jpg, .gif, .png. Maximální velikost: 4MB!